สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ62(ชาย/หญิง) 521 อัตรา

อัพเดท : 18 กุมภาพันธ์ 2562, 07:31 น.

ดูแล้ว : 6,667 ครั้ง | MobileMode


สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน(อก.) 262 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา สายงานป้องกันปราบปราม 134 อัตรา รวมทั้งสิ้น 521 อัตรา(ชาย/หญิง) รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 รายละเอียดดังนี้

สายงานป้องกันปราบปราม ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 134 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชี และทำหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 162 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางบัญชี

2 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า

กลุ่มงานเทคนิค

1.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 90 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม

2.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 15 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม หรือทางคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

เปิดสอบตำรวจ62 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เอกสารแนบ : รอประกาศรับสมัครในวันที่ 4 มีนาคม 2562สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อำนวยการและสนับสนุน เทคนิค ปราบปราม เปิดสอบตำรวจ ตำรวจ62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)