กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 106 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 05/02/2019 07:12น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • นักวิชาการเขียนแบบ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 5 อัตรา
 • ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไม้ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
 • ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
 • พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 17 อัตรา
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 56 อัตรา
 • การรับสมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก

  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เลขที่ 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

  เอกสารแนบ :  กรมพลาธิการทหารบก 

  Tags : กรมพลาธิการทหารบก งานราชการ