สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบตำแหน่งนิติกร 200 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2562, 07:23 น. | DESKTOPMODE

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร200 อัตรา
อัตราเงินเดือน
  • ค่าตอบแทน 15,000 บาท
  • ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท(จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน)
คุณสมบัติ(1)ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (2)มีทักษะการใช้ความพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (3)มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
การรับสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์https://nacc.thaijobjob.com/
เอกสารแนบสำนักงาน ป.ป.ช.

Tags : สำนักงาน ป.ป.ช. นิติกร