สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบตำแหน่งนิติกร 200 อัตรา

อัพเดท : 1 กุมภาพันธ์ 2562, 07:23 น.

ดูแล้ว : 3,542 ครั้ง | MobileMode


ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร 200 อัตรา อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน 15,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท(จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน) คุณสมบัติ (1)ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (2)มีทักษะการใช้ความพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (3)มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ เอกสารแนบ สำนักงาน ป.ป.ช.

 สำนักงาน ป.ป.ช. นิติกร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800-01 เว็บไซต์ https://www.nacc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)