กรมป่าไม้ รับสมัครช่างศิลป์ 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 มกราคม 2562, 07:14 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา่รทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ช่างศิลป์1 อัตรา
อัตราเงินเดือน11,280 บาท
คุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศาสตร์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา3 อัตรา
อัตราเงินเดือน11,280 บาท
คุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
การรับสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์https://forest.thaijobjob.com/
เอกสารแนบกรมป่าไม้

Tags : กรมป่าไม้ งานราชการ ช่างศิลป์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา