สำนักงาน ป.ป.ช.(ป.ตรี) เปิดสอบบรรจุราชการ 78 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25/01/2019 06:52น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ28 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติ(1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน50 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,800 บาท
คุณสมบัติ

(1)เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (2)มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือให้ความเห็นทางกฏหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด (3)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์https://nacc.thaijobjob.com/
เอกสารแนบ

Tags : สำนักงาน ป.ป.ช. งานราชการ