สำนักงาน ป.ป.ช.(ป.ตรี) เปิดสอบบรรจุราชการ 78 อัตรา

อัพเดท : 25 มกราคม 2562, 06:52 น.

ดูแล้ว : 3,183 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 28 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ (1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,800 บาท คุณสมบัติ

(1)เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (2)มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือให้ความเห็นทางกฏหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด (3)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ เอกสารแนบ แนบ_เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน แนบ_ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

 สำนักงาน ป.ป.ช. งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800-01 เว็บไซต์ https://www.nacc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)