สำนักงาน กสทช. เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงา่น 79 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 23 มกราคม 2562, 06:51 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 • ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
 • ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 • ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
 • ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
 • ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา
 • การรับสมัครสอบสำนักงาน กสทช.

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง

  เอกสารแนบ :สำนักงาน กสทช.

  Tags : สำนักงาน กสทช.