สำนักงาน กสทช. เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงา่น 79 อัตรา

อัพเดท : 23 มกราคม 2562, 06:51 น.

ดูแล้ว : 2,781 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

การรับสมัครสอบ สำนักงาน กสทช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง

เอกสารแนบ : สำนักงาน กสทช.สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน ขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670 8888  Call Center 1200 (โทรฟรี) เว็บไซต์ https://www.nbtc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)