กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 147 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 8 มกราคม 2562, 07:06 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา 3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา 6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา 8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา 10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา 11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา 12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ :กรมสรรพาวุธทหารบก

Tags : กรมสรรพาวุธทหารบก งานราชการ