กองทัพอากาศ เปิดสอบประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 4 มกราคม 2562, 07:21 น. | DESKTOPMODE

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562จำนวน 417 อัตรา

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรามีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามเอกสารแนบ

  • ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
  • ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรามีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามเอกสารแนบ

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 17 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)221 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 155 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ ทหารอากาศ62

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ :กองทัพอากาศ

Tags : กองทัพอากาศ ทหารอากาศ งานราชการ