กองทัพอากาศ เปิดสอบประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา

หน่วยงาน : กองทัพอากาศ

อัพเดท : 04/01/2019 07:21น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,518 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ เปิดสอบประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562จำนวน 417 อัตรา

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร(แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรามีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามเอกสารแนบ

  • ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
  • ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรามีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามเอกสารแนบ

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 17 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)221 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 155 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ ทหารอากาศ62

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ : กองทัพอากาศ 

Tags : กองทัพอากาศ ทหารอากาศ งานราชการ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)