สำนักงาน กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 87 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 24 ธันวาคม 2561, 07:01 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ42 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค24 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ8 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์13 อัตรา
การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง
เอกสารแนบสำนักงาน กสทช.

Tags : สำนักงาน กสทช.