สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบรรจุราชการ 12 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อัพเดท : 18/12/2018 07:30น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,696 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบรรจุราชการ 12 อัตรา

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ5 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ5 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ2 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.
การรับสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์http://www.onwr.go.th/
เอกสารแนบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

Tags : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ งานราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 59 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 +66 2288 6032 เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)