กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 10/12/2018 22:35น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,887 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน13,800บาท
คุณสมบัติปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน19,500บาท
คุณสมบัติปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน19,500บาท
คุณสมบัติปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
จำนวน2 อัตรา
อัตราเงินเดือน21,000บาท
คุณสมบัติปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผัง-ชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
การรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์http://www.dpt.go.th/
เอกสารแนบ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)