ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ61 ตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.)

อัพเดทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2561, 07:52 น. | DESKTOPMODE

ประกาศ ตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ : ผลสอบตำรวจตระเวนชายแดน

Tags : ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน