ประกาศผลสอบ ผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 61

อัพเดท : 4 ธันวาคม 2561, 07:29 น.

ดูแล้ว : 6,939 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.1) ผลสอบ ภ.1 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.2) ผลสอบ ภ.2 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.3) ผลสอบ ภ.3 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.4) ผลสอบ ภ.4 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.5) ผลสอบ ภ.5 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.6) ผลสอบ ภ.6 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.7) ผลสอบ ภ.7 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.8) ผลสอบ ภ.8 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.9) ผลสอบ ภ.9 ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(บช.น.) ผลสอบ บช.น. ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(บช.ตชด.) ผลสอบ บช.ตชด.

 ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)