ประกาศผลสอบ ผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 61

อัพเดท : 4 ธันวาคม 2561, 07:29 น.

ดูแล้ว : 5,909 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.1)ผลสอบ ภ.1ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.2)ผลสอบ ภ.2ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.3)ผลสอบ ภ.3ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.4)ผลสอบ ภ.4ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.5)ผลสอบ ภ.5ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.6)ผลสอบ ภ.6ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.7)ผลสอบ ภ.7ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.8)ผลสอบ ภ.8ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(ภ.9)ผลสอบ ภ.9ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(บช.น.)ผลสอบ บช.น.ประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจ 61(บช.ตชด.)ผลสอบ บช.ตชด.

 ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)