บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส) รับสมัครพนักงานภายใน/ภายนอกเพื่อบรรจุ 89 อัตรา

อัพเดท : 29 พฤศจิกายน 2561, 07:27 น.

ดูแล้ว : 3,567 ครั้ง | MobileMode


ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 วุฒิปริญาตรี

เจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ระดับ 4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 2 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 4 อัตรา บุคลากร ระดับ 4 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 2 อัตรา นายช่าง ระดับ 4 (ด้านเครื่องยนต์) 1 อัตรา นายช่าง ระดับ 4 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา นายช่าง ระดับ 4 (ด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 6 อัตรา ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3 อัตรา

กลุ่มที่ 2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้ารถยนต์) 2 อัตรา ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา พนักงานธุระการ ระดับ 2 3 อัตรา พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคกลาง) 8 อัตรา พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคเหนือ) 2 อัตรา พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 อัตรา พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคใต้) 1 อัตรา

กลุ่มที่ 3 วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่าง ระดับ 1 1 อัตรา พนักงานขายเชื้อเพลิง ระดับ 1 1 อัตรา พนักงานสื่อสาร ระดับ 1 1 อัตรา พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคกลาง) 5 อัตรา พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคเหนือ) 12 อัตรา พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 6 อัตรา พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) 1 อัตรา พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคใต้) 4 อัตรา พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคกลาง) 2 อัตรา พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคเหนือ) 5 อัตรา พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2 อัตรา พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) 2 อัตรา พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคใต้) 1 อัตรา พนักงานควบคุม ระดับ 1 หลายอัตรา พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระดับ 1 หลายอัตรา พนักงานชานชาลา ระดับ 1 หลายอัตรา

{ads_google}

การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com/ เอกสารแนบ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส)

 บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)