สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ 15 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2561, 07:24 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน15 อัตรา
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติ(1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (3)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า
การรับสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์https://fda.thaijobjob.com/
เอกสารแนบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tags : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ