กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารบก

อัพเดท : 26/11/2018 07:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,659 ครั้ง | MobileMode


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประจําปีงบประมาณ 2562

ระดับปริญญาตรี153 อัตรา
ระดับปริญญาโท/เอก2 อัตรา
ประเภทบุคคลที่รับสมัครสอบ
  • บุคคลชาย/หญิง
  • ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
คุณสมบัติ
  • เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2533 2540) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก ดำ หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ
  • เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2527 2540)
  • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
คุณสมบัติหญิงต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2527-2540) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
คุณสมบัติทั่วไปชาย/หญิงเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ
การรับสมัครสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต(ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561
เว็บไซต์http://www.radd-atc.com/
เอกสารแนบ

Tags : กรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร งานราชการ กองทัพบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000 เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)