สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าทำงาน 23 อัตรา

อัพเดท : 22 พฤศจิกายน 2561, 23:14 น.

ดูแล้ว : 2,511 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 23 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 1 อัตรา จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 3 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 1 อัตรา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 2 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 2 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 1 อัตรา นายช่างไฟฟ้า 1-4 1 อัตรา นายช่างโยธา 1-4 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 3 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th

เอกสารแนบ : สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)