เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา ครั้งที่ 1/2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 16/11/2018 00:27น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,930 ครั้ง | MobileMode


เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา ครั้งที่ 1/2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

ลำดับตำแหน่งกลุ่มวิชาคุณสมบัติจำนวน
1ครูผู้ช่วย กทม.คณิตศาสตร์ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์40 อัตรา
2ครูผู้ช่วย กทม.ภาษาอังกฤษปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ40 อัตรา
3ครูผู้ช่วย กทม.สังคมศึกษาปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา30 อัตรา
4ครูผู้ช่วย กทม.ภาษาไทยปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย30 อัตรา
5ครูผู้ช่วย กทม.ประถมศึกษาปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา20 อัตรา
6ครูผู้ช่วย กทม.ดนตรีสากลปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล5 อัตรา
7ครูผู้ช่วย กทม.ดนตรีไทยปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย5 อัตรา
8ครูผู้ช่วย กทม.วัดผลปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล5 อัตรา
9ครูผู้ช่วย กทม.คหกรรมปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม10 อัตรา
10ครูผู้ช่วย กทม.ศิลปศึกษา-วาดเขียนปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน10 อัตรา
11ครูผู้ช่วย กทม.บรรณารักษ์ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์5 อัตรา
12ครูผู้ช่วย กทม.แนะแนวปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว30 อัตรา
13ครูผู้ช่วย กทม.การศึกษาพิเศษปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ30 อัตรา
14ครูผู้ช่วย กทม.คอมพิวเตอร์ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์5 อัตรา
15ครูผู้ช่วย กทม.เทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาตรีกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา5 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม.

  1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
  2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม.

  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กทม.

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต(Internet) ตั้งแต่วันที่ 21- 27 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/ หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

เอกสารแนบ : ครูผู้ช่วย กทม. 

Tags : ครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทม. ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)