เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา ครั้งที่ 1/2561

อัพเดท : 16 พฤศจิกายน 2561, 00:27 น.

ดูแล้ว : 2,632 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

ลำดับ ตำแหน่ง กลุ่มวิชา คุณสมบัติ จำนวน 1 ครูผู้ช่วย กทม. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 40 อัตรา 2 ครูผู้ช่วย กทม. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 40 อัตรา 3 ครูผู้ช่วย กทม. สังคมศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 30 อัตรา 4 ครูผู้ช่วย กทม. ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย 30 อัตรา 5 ครูผู้ช่วย กทม. ประถมศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา 20 อัตรา 6 ครูผู้ช่วย กทม. ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล 5 อัตรา 7 ครูผู้ช่วย กทม. ดนตรีไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย 5 อัตรา 8 ครูผู้ช่วย กทม. วัดผล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล 5 อัตรา 9 ครูผู้ช่วย กทม. คหกรรม ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม 10 อัตรา 10 ครูผู้ช่วย กทม. ศิลปศึกษา-วาดเขียน ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน 10 อัตรา 11 ครูผู้ช่วย กทม. บรรณารักษ์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 5 อัตรา 12 ครูผู้ช่วย กทม. แนะแนว ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว 30 อัตรา 13 ครูผู้ช่วย กทม. การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 30 อัตรา 14 ครูผู้ช่วย กทม. คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา 15 ครูผู้ช่วย กทม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 5 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม.

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม.

มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กทม.

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต(Internet) ตั้งแต่วันที่ 21- 27 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/ หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

เอกสารแนบ : ครูผู้ช่วย กทม.ครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย กทม. ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)