สำนักงาน กศน. รับสมัครตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 10 อัตรา

อัพเดท : 14 พฤศจิกายน 2561, 07:48 น.

ดูแล้ว : 4,572 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติ (1)มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง (2)กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครู กศน.ตำบลได้ การรับสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ - เอกสารแนบ

สำนักงาน กศน.

ใบสมัคร

 ครู กศน. สำนักงาน กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Call Center : 1660 เว็บไซต์ http://www.nfe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)