สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 04/11/2018 22:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,729 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน 60 อัตรา
พนักงานปกครองปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา
พนักงานเทศกิจปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 18 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน 35 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจำนวน 25 อัตรา
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานจำนวน 20 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน 9 อัตรา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานจำนวน 3 อัตรา
โภชนาการปฏิบัติงานจำนวน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการจำนวน 5 อัตรา
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการจำนวน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการจำนวน 25 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการจำนวน 8 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน 14 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน 5 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน 15 อัตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการจำนวน 8 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน 16 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน 18 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจำนวน 9 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวน 25 อัตรา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการจำนวน 6 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการจำนวน 30 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการจำนวน 25 อัตรา
นักโภชนาการปฏิบัติการจำนวน 6 อัตรา
สถาปนิกปฏิบัติการจำนวน 5 อัตรา
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการจำนวน 4 อัตรา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการจำนวน 5 อัตรา
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการจำนวน 3 อัตรา
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการจำนวน 3 อัตรา
นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการจำนวน 3 อัตรา
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)จำนวน 6 อัตรา
นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)จำนวน 1 อัตรา
นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการจำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th

เอกสารแนบ : สํานักงาน ก.ก. 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)