สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 477 อัตรา

อัพเดท : 4 พฤศจิกายน 2561, 22:34 น.

ดูแล้ว : 7,064 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

{ads_google}

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th

เอกสารแนบ : สํานักงาน ก.ก.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)