กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 20 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 30 ตุลาคม 2561, 07:11 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน20 อัตรา
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี ตามการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.
การรับสมัครสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต์https://mfa.thaijobjob.com/
เอกสารแนบกระทรวงการต่างประเทศ

Tags : กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าพนักงานธุรการ