สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561, 23:01 น. | DESKTOPMODE

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา)
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน2 อัตรา
อัตราเงินเดือน13,800 บาท
คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับรอง
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน10,430 บาท
คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
การรับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์https://thaigov.thaijobjob.com/
เอกสารแนบท้ายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ