สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 29 ตุลาคม 2561, 23:01 น.

ดูแล้ว : 2,480 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือการเลขานุการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับรอง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ เอกสารแนบท้าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

 

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)