เปิดสอบตำรวจ 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัพเดท : 19/10/2018 07:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,159 ครั้ง | MobileMode


เปิดสอบตำรวจ 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

หน่วยรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

 • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 300 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 250 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 300 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 300 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 250 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 300 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 200 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,000 อัตรา  ไฟล์แนบ 
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา  ไฟล์แนบ 

คุณสมบัตินักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

Tags : สอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)