เปิดสอบตำรวจ 5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561

อัพเดท : 19 ตุลาคม 2561, 07:56 น.

ดูแล้ว : 4,419 ครั้ง | MobileMode


หน่วยรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 300 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 250 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 300 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 300 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 250 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 300 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 200 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา ไฟล์แนบ ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา ไฟล์แนบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,000 อัตรา ไฟล์แนบ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา ไฟล์แนบ

คุณสมบัติ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org สอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)