สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) 5,200 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2561, 07:44 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชี(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 5,200 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561กำหนดการมีดังนี้

1ออกประกาศรับสมัครฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม25 - 29 ต.ค.61
2รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นทาง http://www.policeadmission.org/30 ต.ค. - 6 พ.ย.61
3ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน19 พ.ย.61
4สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน4 ธ.ค.61
6ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย7 - 27 ธ.ค.61
7ประกาศผลการตรวจร่างกาย(เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)7 ม.ค.62
8ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง28 ม.ค.62
9ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ1 ก.พ.62

Tags : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นายสิบตำรวจ นสต.