การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคล จำนวน 149 อัตรา

หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

อัพเดท : 15/10/2018 22:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,910 ครั้ง | MobileMode


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคล จำนวน 149 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 30 อัตรา
 • วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา
 • วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา
 • วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา
 • วิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 4 อัตรา
 • วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง) คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท จำนวน 6 อัตรา
 • สถาปนิก ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • เศรษฐกร ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบัญชี ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานการเงิน ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4-5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน) คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 • นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 12 อัตรา
 • พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5 คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท จำนวน 26 อัตรา
 • พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.mrta.co.th/ หัวข้อ สมัครงาน online

เอกสารแนบ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

Tags : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เว็บไชต์ : https://www.mrta.co.th/th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)