กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา

อัพเดท : 27 กันยายน 2561, 07:38 น.

ดูแล้ว : 4,015 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีเพื่อบรรจุลงในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1 - 4 จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบสัสดี

คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น) เพศชาย อายุ 18 - 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ(พ.ศ. 2562) (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2532 - 31 ธันวาคม 2544) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด) สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

การรับสมัครสอบสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับสมัครสอบสัสดี ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบท้าย : ระเบียบการสอบสัสดี 2562กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก สัสดี นายทหารประทวน

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000 เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)