การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา

อัพเดท : 26 กันยายน 2561, 07:40 น.

ดูแล้ว : 4,490 ครั้ง | MobileMode


ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

1.วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

วิศวกร(วัดคุม/เครื่องมือวัด/ควบคุม) จำนวน 1 อัตรา วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา วิศวกร(โยธา) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ) วิศวกร(ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ) วิศวกร(เครื่องกล) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ) วิศวกร(สิ่งแวดล้อม) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

2.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4.นักวิชาการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

5.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบกราฟิก

6.นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ

7.นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

8.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

9.นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

10.ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้าง(Foreman))(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง โยธา

การรับสมัครสอบ การประปานครหลวง

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต การประปานครหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :

การประปานครหลวง การประปานครหลวง(ช่าง)


การประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.)

การประปานครหลวง (กปน.)

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ติดต่อ 02 504 0123 ศูนย์ CALL CENTER โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง E-mail address : [email protected] เว็บไซต์การประปานครหลวง http://www.mwa.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)