เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัพเดท : 13 กันยายน 2561, 23:12 น.

ดูแล้ว : 4,054 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา วิชา และ (2) เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 495 คะแนน  คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 497 คะแนน  คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน  คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  คะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5

การรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.drr.go.th/

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)