สำนักงบประมาณ เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 11 กันยายน 2561, 07:32 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :(1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักงบประมาณ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com

เอกสารแนบ :สำนักงบประมาณ

Tags : สำนักงบประมาณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานราชการ