คปภ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา

อัพเดท : 3 กันยายน 2561, 23:24 น.

ดูแล้ว : 6,569 ครั้ง | MobileMode


คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จำนวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คปภ.

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คปภ.

สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่ กําหนดเท่านั้น

การรับสมัครสอบ คปภ.

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)