นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัพเดท : 3 กันยายน 2561, 07:27 น.

ดูแล้ว : 3,039 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 กันยายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หรือ http://paladmof.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)