กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา

อัพเดท : 27 สิงหาคม 2561, 07:34 น.

ดูแล้ว : 2,967 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์)  2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา , ปวส.ทุกสาขา 2.ตำแหน่งนายช่างโยธา  10 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปวส.ทางสาขาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ 3.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา หรือ ปวส.ทุกสาขา 5.ตำแหน่งกู้ภัยและดับเพลิง 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทุกสาขา(แบบมีเงื่อนไขดูในไฟล์แนบรับสมัคร) หรือ ปวส.ทุกสาขา 6.ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

การรับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)