กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา

อัพเดท : 28 มกราคม 2559, 11:16 น.

ดูแล้ว : 4,471 ครั้ง | MobileMode


ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง :     นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :     13800 บาท

ประเภท :     เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :     ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ หรือ ช่างโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านนายช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ

2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษาคุณภาพวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เลขที่ 311 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0-4229-5533 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ  กรมทางหลวงชนบท สมัครสอบ งานราชการ นายช่างโยธา อุดรธานี ปวส

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)