กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2561, 07:36 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักธรณีวิทยา 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาธรณีวิทยา หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

2.ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางเทคโนโลยีธรณี

การรับสมัครสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบรับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริการบุคคล สำนักบริหารกลางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก อาคาบี ชั้น 21 ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ :กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Tags : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ