กรมศุลกากร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา

อัพเดท : 14 สิงหาคม 2561, 07:05 น.

ดูแล้ว : 4,598 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ด้วย กรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ กรมศุลกากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมศุลกากร http://job.customs.go.th/

เอกสารแนบ : กรมศุลกากรกรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากร งานราชการ

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 เว็บไซต์ http://www.customs.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)