การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 รับสมัครสอบ 124 อัตรา

หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

อัพเดท : 14/08/2018 06:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,319 ครั้ง | MobileMode


การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 รับสมัครสอบ 124 อัตรา

ประกาศที่ ฝทม. 4/2561

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณวุฒิปริญญาโท
  • ปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

เอกสารแนบ : การไฟฟ้านครหลวง 

Tags : การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ศูนย์บริการ 1130 อีเมล [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)