กทม.เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์

อัพเดท : 9 สิงหาคม 2561, 23:43 น.

ดูแล้ว : 3,008 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 120 อัตรา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา นักเวชการุณย์รัศมิ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา นักเวชศาสตร์การสื่อสารปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 82 อัตรา

การรับสมัครสอบ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ

เอกสารแนบ : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 สำนักการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)