องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครเป็นพนักงาน 110 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 12/07/2018 07:37น. | DESKTOPMODE

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรบสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน ดังงนี้

การรับสมัครสอบ องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเวปไซค์ https://gpo.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  องค์การเภสัชกรรม 

Tags : องค์การเภสัชกรรม