กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบเป็น อส. 120 อัตรา

อัพเดท : 7 กรกฎาคม 2561, 18:57 น.

ดูแล้ว : 5,987 ครั้ง | MobileMode


กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

การรับสมัครสอบ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ โดยให้ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

เอกสารแนบ : กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)