กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2561, 07:19 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ หรือ (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือ (2)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประสมัครจะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://ipthailand.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Tags : กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ