กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง 63 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการสารวัตรทหารบก

อัพเดท : 18/06/2018 22:33น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,861 ครั้ง | MobileMode


กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง 63 อัตรา

ทหารพร่านหญิง

ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครทหารพร่านหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง ในหน่วยกองพันทหารสารวัตร กองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 (เสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพลให้กับพัน.สห.ทภ.)

ทหารพร่านหญิง

การรับสมัครสอบกรมการสารวัตรทหารบก

เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561โดยให้หน่วยต้นสังกัดรวบรอมใบสมัครของกำลังพล ส่งผ่านตามสายการบังคับบัญชา

เอกสารแนบ : กรมการสารวัตรทหารบก 

Tags : กรมการสารวัตรทหารบก งานราชการ นายทหารประทวนหญิง ทหารพรานหญิง

กรมการสารวัตรทหารบก

กรมการสารวัตรทหารบก

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถรรพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4403 ต่อ 99055 โทรสาร 0-2354-4402 เว็บไซต์ http://pmkmcenter.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)