กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัคร 9 อัตรา ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 18 มิถุนายน 2561, 22:25 น.

ดูแล้ว : 4,864 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

1.ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 5.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา -ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 7.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบใด้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร งานราชกา่ร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์. 02-5790121-27 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doae.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)