สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัคร 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 27/05/2018 23:27น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 200,000 บาท บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

3.ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

4.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2141 6691, 0 2142 1165

เอกสารแนบ :  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

Tags : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม