สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัคร 4 อัตรา

อัพเดท : 27 พฤษภาคม 2561, 23:27 น.

ดูแล้ว : 3,963 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 200,000 บาท บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

3.ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 160,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

4.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2141 6691, 0 2142 1165

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-1416747 โทรสาร 02-1438019 เว็บไซต์ http://www.mict.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)