สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 23/05/2018 23:00น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 3,935 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านการต่างประเทศ) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือภาษา วรรณคดี

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6.ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th

เอกสารแนบท้าย :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)